British restaurants in Abu Dhabi

3 Results found
Jumeirah at Etihad Towers
Tavern Pub
Sheraton Abu Dhabi Hotel & Resort
The Kebab Shop, Al Khalidiya